3/Interior

TERRASSA, BARCELONA

Projecte integral d’ampliació d’una vivenda, amb un disseny centrat en l’apertura dels espais interiors i la llum.

La connexió dels espais es va concebre per generar una sensació fluida, relaxada i de convivència familiar.

La combinació entre els espais quotidians i els de transició es van desenvolupar a través de materials i revestiments integrats i flexibles a la forma de cada una de les àrees de la vivenda.