5/Vueling

VUELING, BARCELONA

Proposta de sala de reunions i de crisi presentada a concurs. Per abordar la polivalència d’usos i requisits, es va concebre l’espai i els elements de disseny de forma dinàmica, amb capacitat per transformar-se àgilment als diferents escenaris.

Es va tractar la diferència horària entre centres internacional en contacte a través de l’adaptació lumínica. La taula es va dissenyar sense posicionament jeràrquic, adaptable a les diferents tipologies de reunions.